Yangın Kompartımanları

Yangın Kompartımanları, Duvarlar, Döşemeler, Cepheler ve Çatılar
Yangın kompartımanları
MADDE 24- (1) Yangın kompartıman duvar ve döşemelerinin yangına en az direnç sürelerine Ek-3/B’de
yer verilmiştir.
(2) İki veya daha çok bina tarafından ortak kullanılan duvarlar, kazan dairesi, otopark, ana elektrik
dağıtım odaları, yapı içindeki trafo merkezleri, orta gerilim merkezleri, jeneratör grubu odaları ve benzeri yangın
tehlikesi olan kapalı alanların duvarları ve döşemeleri kompartıman duvarı özelliğinde olur.
(3) İki veya daha çok binaya ait müşterek duvarlar yangına dayanıklı duvar olarak inşa edilir. İkiz evleri
birbirinden ayıran her duvar yangın duvarı olarak inşa edilir ve evler ayrı binalar olarak değerlendirilir.
(4) Bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan konut harici binalarda ve bina yüksekliği 30.50 m’den fazla
olan konut binalarında atriumlu bölüm hariç olmak üzere, 21.50 m’den daha yukarıda olan katlarında en çok 3
kat bir yangın kompartımanı olarak düzenlenir.
(5) Atriumlu bölümlere, sadece düşük ve orta tehlikeli sınıfları içeren kullanımlara sahip binalarda
müsaade edilir. Atrium alanının hiçbir noktada 90 m²’den küçük olmaması esastır. Alanı 90 m²’den küçük olan
atrium boşluklarının çevresi her katta en az 45 cm yüksekliğinde duman perdesi ile çevrelenir ve yağmurlama
sistemi ile korunan binalarda duman perdesinden 15 ila 30 cm uzaklıkta, aralarındaki mesafe en çok 2 m olacak
şekilde yağmurlama başlığı yerleştirilir. Atriumlarda doğal veya mekanik olarak duman kontrolü yapılır.
(6) Binalarda olması gereken en fazla kompartıman alanına Ek-4’te yer verilmiştir.
(7) Yangın kompartımanlarının etkili olabilmesi için, kompartımanı çevreleyen elemanların yangına
dayanıklılığı birleşme noktalarında da sürekli olur ve kompartımanlar arasında yangına dayanıksız açıklıklar
bulunamaz.
İKİNCİ KISIM - Binalara İlişkin Genel Yangın Güvenliği Hükümleri
11
Yangın duvarları
MADDE 25- (1) Bitişik nizam yapıları birbirinden ayıran yangın duvarları, yangına en az 90 dakika
dayanıklı olarak projelendirilir. Yangın duvarlarının cephe ve çatılarda göstermeleri gereken özellikler ilgili
maddelerde belirtilmiştir.
(2) Yangın duvarlarında delik ve boşluk bulunamaz. Duvarlarda kapı ve sabit ışık penceresi gibi
boşluklardan kaçınmak mümkün değil ise, bunların en az yangın duvarının direncinin yarı süresi kadar yangına
karşı dayanıklı olması gerekir. Kapıların kendiliğinden kapanması ve duman sızdırmaz özellikte olması
mecburidir. Bu tür yarı mukavemetli boşlukların çevresi her türlü yanıcı maddeden arındırılır. Su, elektrik,
ısıtma, havalandırma tesisatının ve benzeri tesisatın yangın duvarından geçmesi hâlinde, tesisat çevresi, açıklık
kalmayacak şekilde en az yangın duvarı yangın dayanım süresi kadar, yangın ve duman geçişine karşı yalıtılır.
(3) Yüksek binalarda, çöp, haberleşme, evrak ve teknik donanım gibi, düşey tesisat şaft ve baca
duvarlarının yangına en az 120 dakika ve kapaklarının en az 90 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz olması
gerekir.
Döşemeler
MADDE 26- (1) Bütün döşemelerin yangın duvarı niteliğinde olması gerekir. Döşemelerin yangına
dayanım sürelerine Ek-3/B’de yer verilmiştir.
(2) Döşeme kaplamaları en az normal alevlenici, yüksek binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden
yapılır.
(3) Döşeme üzerinde kolay alevlenen malzemeden ısı yalıtımı yapılmasına, üzeri en az 2 cm kalınlığında
şap tabakası ile örtülmek şartı ile müsaade edilir.
(4) Ayrık nizamda müstakil konutlar dışındaki binaların tavan kaplamaları ve asma tavanlarının
malzemesinin en az zor alevlenici olması gerekir.
(5) Su, elektrik, ısıtma ve havalandırma tesisatı ile benzeri tesisatların döşemeden geçmesi hâlinde, tesisat
çevresi, açıklık kalmayacak şekilde en az döşeme yangın dayanım süresi kadar, yangın ve duman geçişine karşı
yalıtılır.
Cepheler
MADDE 27- (1) Dış cephelerin, yüksek binalarda zor yanıcı malzemeden ve diğer binalarda ise en az
zor alevlenici malzemeden olması gerekir. Cephe elemanları ile alevlerin geçebileceği boşlukları bulunmayan
döşemelerin kesiştiği yerler, alevlerin komşu katlara atlamasını engelleyecek şekilde döşeme yangın dayanımını
sağlayacak süre kadar yalıtılır. Alevlerin bir kattan diğer bir kata geçmesini engellemek için iki katın pencere
gibi korumasız boşlukları arasında, düşeyde en az 100 cm yüksekliğinde yangına dayanıklı cephe elamanıyla
dolu yüzey oluşturulur veya cephe iç kısmına en çok 2 m aralıklarla cepheye en fazla 1.5 m mesafede
yağmurlama başlıkları yerleştirilerek cephe otomatik yağmurlama sistemi ile korunur.
Çatılar
MADDE 28- (1) Çatıların inşasında;
a) Çatının çökmesi,
b) Çatıdan yangının girişi ve çatı kaplaması yüzeyinin tutuşması,
c) Çatının altında ve içinde yangının yayılması,
ç) Çatı ışıklığı üzerindeki rüzgâr etkileri,
d) Çatı ışıklığından binaya yangının geçmesi,
e) Yangının çatı kaplamasının dış yüzeyi üzerine veya katmanlarının içerisine yayılması ve alev
damlalarının oluşması,
f) Bitişik nizam binalarda, çatılarda çıkan yangının komşu çatıya geçmesi,
ihtimalleri göz önünde bulundurulur.
(2) Çatı kaplamalarının BROOF sınıfı malzemelerden, çatı kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya
yalıtımın en az zor alevlenici malzemelerden olması gerekir. Ancak, çatı kaplaması olarak yanmaz malzemelerin
kullanılması durumunda üzerine çatı kaplaması uygulanan yüzeyin en az normal alevlenen malzemelerden
olmasına izin verilir.
(3) Yüksek binalarda ve bitişik nizam yapılarda;
Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği
12
a) Çatıların oturdukları döşemelerin yatay yangın kesici niteliğinde,
b) Çatı taşıyıcı sistemi ve çatı kaplamalarının yanmaz malzemeden,
olması gerekir.

Diğer Makaleler

Çekmeköy Kamera Sistemleri

Çekmeköy Kamera Sistemleri Günümüzde kameralı güvenlik sistemlerinin uygulama alanı bulduğu birçok ortam vardır. Evinizde temizlik veya yaşlı bakımı için yardımcı çalıştırıyor olabilirsiniz; işyerinizde çalışanları kontrol altında bulundurmak istiyor olabilirsiniz; o zaman güven duyduğunuz bir firma ile çalışmak ve kamera sistemi taktırmak isteyebilirsiniz. Kamera sistemleri ile kontrol altına almak istediğiniz noktaları bilgisayar ekranında bölümlere ayrılmış olarak görebilirsiniz. İsterseniz kayıtları internet aracılığıyla online olarak istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. İphone telefonlar, android sistemli cep te


Devamı

Yangın Kompartımanları

Yangın Kompartımanları, Duvarlar, Döşemeler, Cepheler ve ÇatılarYangın kompartımanlarıMADDE 24- (1) Yangın kompartıman duvar ve döşemelerinin yangına en az direnç sürelerine Ek-3/B’deyer verilmiştir.(2) İki veya daha çok bina tarafından ortak kullanılan duvarlar, kazan dairesi, otopark, ana elektrikdağıtım odaları, yapı içindeki trafo merkezleri, orta gerilim merkezleri, jeneratör grubu odaları ve benzeri yangıntehlikesi olan kapalı alanların duvarları ve döşemeleri kompartıman duvarı özelliğinde olur.(3) İki veya daha çok binaya ait müşterek duvarlar yangına dayanıklı duvar olarak inşa edilir. İkiz evleribirbirinden ayıran her


Devamı

Çekmeköy Güvenlik Sistemleri

Çekmeköy Güvenlik Sistemleri Güvenlik sistemi kurulmasını istediğinizde, danışman tarafından saha ziyareti yapılır. Yapılan bu ziyaret sırasında, evinizin veya işyerinizin güvenlik aıkları, zayıf noktaları tespit edilir. Güvenlik sistemi kurulduğunda hırsızlık gibi kötü niyetli kişilere karşı bina sakinleri ve eşyalar korunurken gaz kaçağı, yangın gibi durumlar algılanarak sesli alarm devreye girer. Kablolu veya kablosuz alarm sistemleri mevcuttur. Alarmlar devreye girdiğinde, yetkili kişi abone ile bağlantı kurar; alarmın çeşidine göre itfaiye, polis, ambulans gibi ilgili birimin adresinize yönlenmesini sağlar. Alarm sistemlerinde manyetik


Devamı

Çekmeköy alarm sistemleri

Güvenlik acısından alarm sistemleri çok önemlidir. Evimizin ve iş yerimizin güvenliğini sağladığımız bu sistemlerin tercihinde de bazı kriterlere dikkat etmemiz gerekmektedir. Ambulans, itfaiye, polis hizmetlerinden kolaylıkla yararlanmanızı sağlayacak olan bu hizmetlerin kaliteli ve standartlara uygun olması gerekmektedir. Çekmeköy alarm sistemleri bu konuda her zaman bir adım önde olan bir firmadır. 7/24 hizmet veren bu alarm sistemleri birçok kişi tarafından memnuniyetle kullanılmaktadır. Alarm sistemi kurulduktan sonra çekmeköy alarm sistemleri firması tarafından sürekli olarak teknik servis hizmeti kolaylığı da sağlanmaktadır. Sistemde kullanıla


Devamı

Çekmeköy Güvenlik Kamera Sistemleri

Firmamız güvenlik kamerası ve kamera sistemi kurulum ve bütün güvenlik kamera sistemleri  marka ve model fark etmeksizin teknik  servis hizmetleri vermektedir. Çekmeköy güvenlik kamera sistemleri, firma bize ulaşabilirsiniz. Firmamız uygun fiyat, kaliteli ürün anlayışıyla Garantili ve sertifikalı ürünlerimizle siz değerli müşterilerimize çözüm sunmayı amaç edinmiştir. Çekmeköy Güvenlik Kamera Sistemleri Etiketler: Çekmeköy kamera ve guvenlik sistemleri kamera kurulumu montajı, Çekmeköy kamera firmaları, Çekmeköy kamera sistemleri, Çekmeköy kamera, Çekmeköy


Devamı